top of page

Missie & Visie

MISSIE

Empowerment, connectie en creatieve ontplooiing is wat Female Takeover, het collectief vertegenwoordigt. Hier bundelen jonge vrouwen hun kracht en energie in artistieke uitingen sinds 2015. Het collectief is opgericht vanuit de idee om de ‘sisterhood’ binnen de artistieke scene te versterken. We willen een stimulans en motivatie zijn voor vrouwen in het algemeen, maar ook voor diegenen die via een artistieke weg iets willen betekenen.

 

Binnen de werking stimuleren we talent, creativiteit en de vrijheid om je eigen vertaling van een artiest te zijn. Zo ontdekten we de vernieuwende kracht van verschillende kunstdisciplines samen op één podium. Daarbij is diversiteit en representatie een belangrijke waarde voor ons, zowel binnen het collectief als in de maatschappij. Female Takeover brengt verschillende individuen vanuit verschillende achtergronden samen.

We zijn ervan overtuigd dat er meer plaats hoort gemaakt te worden voor vrouwelijke energie binnen de artistieke sector in België. Daarom maken we via verschillende domeinen plaats om deze disciplines tot uiting te laten komen.
 

VISIE

De doelstelling van Female Takeover is om een nieuwe wave van vrouwelijke artiesten, ondernemers en organisatoren in de markt te vermengen met het huidige aanbod. Deze keer met de focus op het creëren van meer plaats in de markt voor vrouwelijke opvulling van jobs die reeds bestaan binnen deze scene.

 

Via dans, muziek, woord en zang kaarten we maatschappelijke thema’s aan als discriminatie, ongelijkheid en feminisme. Deze disciplines vertalen we via specifieke concepten naar ons doelpubliek toe. Zo organiseren we evenementen, touren we met onze eigen theater/ dans producties en starten we in 2021 een podcast.

 

De toekomstvisie van Female Takeover is om deze mindset door te zetten via verschillende kanalen en op die manier een motivatie te zijn voor jong en oud, man en vrouw. 

bottom of page